МОЖЛИВИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПРИНЦИП

МОЖЛИВИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ принцип - для рівноваги механічної системи необхідно і достатньо, щоб сума робіт всіх діючих на систему сил при будь-якому можливому переміщенні системи дорівнювала нулю. Можливих переміщень принцип застосовується при вивченні умов рівноваги складних механічних систем (механізмів, машин).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.