Пірумов Улян Гайковіч

Пірумов Улян Гайковіч (р. 1931), вчений в галузі машинобудування, член-кореспондент РАН (1997). Праці з газодинаміці, проектування сопел реактивних двигунів, математичного моделювання технологічних процесів, з екології енергетики і металургії. Державна премія СРСР (1979, 1987).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.