ВОСПРИЯТИЕ

ВОСПРИЯТИЕ - складний процес прийому і перетворення інформації, що забезпечує відображення об'єктивної реальності і орієнтування в навколишньому світі. Як форма чуттєвого відображення предмета включає виявлення об'єкта як цілого, розрізнення окремих ознак в об'єкті, виділення в ньому інформативного змісту, адекватного мети дії, формування почуттєвого образу.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.