Парван

Парва'ім (країна золота) (2Хр. 3: 6) - може означати, як думають, або якість золота, або місцева назва країни Офір ( см. ).

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.