Товариство

ТОВАРИСТВО -а, порівн. 1. Виробнича , торгова, кооперативна організація, що складається з рівноправних учасників - власників підприємства. Садівниче т. Сільське т. Утворити, організувати т. т. по спільному обробітку землі (в перші роки радянської влади: форма сільськогосподарської кооперації). 2. Група осіб, об'єднаних спільною діяльністю, спільними заняттями; колектив. Студентсько е т. Т. художників, акторів. 3. Взаємні відносини між членами якого-л. колективу і обов'язки кожного по відношенню до інших. Закони товариства. За службовим товариства. / Про близькість, заснованої на товариських відносинах. Почуття товариства. За святе т.!

Енциклопедичний словник. 2009.