Числа 34: 9

Звідти зійде границя до Зіфрону, і будуть її виходи до Гацар - Енану це буде вам північна;

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.