Числа 31: 26

полічені здобич бранців людини до худоби, ти і Єлеазар священик і начальники племен суспільства;

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.