Числа 26: 55

За жеребком поділиться землю, за іменами племен їхніх батьків вони будуть володіти

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.