Числа 14: 38

Тільки Ісус, син Навина, і Калев, син Єфуннеїв, жили з тих мужів, які ходили розвідати той Край.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.