Числа 14: 18

"Господь довготерпеливий і многомилостивий, Він прощає провину і злочини, і не очистить винного, а карає провину батьків на третіх і четвертих поколіннях тих". Вих. 20: 5 Втор. 5: 9 Пс. 102: 8 Єр. 32: 18

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.