Нікополь

Н'ікополь (місто перемоги) (Тит. 3: 12) - міст з такою назвою було кілька: в Епірі (побудований Августом на честь перемоги при Акції), у Фракії біля річки Несса, і в Кілікії. Як вважають, мається на увазі перший, на місці якого тепер знаходяться руїни під назвою Превеса.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.