Марка Євангеліє

М'арка Ев'ангеліе - друге з синоптичних Євангелій ( см. ), друга книга Нового Завіту ( см. Біблія ). Написано воно було, як тепер вважає більшість коментаторів, першим з Євангелій близько 55-58 рр. найімовірніше в Римі Іоанном Марком, учнем ап. Петра. У цьому Євангелії більш стисло, ніж в інших, розповідається про події земного життя Спасителя, але наводиться багато додаткових деталей, що показують Ісуса Христа як слугу, завжди готового до виконання волі Отця Свого Небесного. У ньому наводиться мало посилань на Старий Завіт, але зате пояснюються деякі єврейські звичаї і вирази ( напр. , Мар. 7: 3, 4, 11; Мар. 15: 42), з чого можна зробити висновок, що Євангеліє було призначене для слухачів з язичників. У всьому Євангелії відчувається стиль проповіді ап. Петра ( СРН. Деян. 2; Деян. 10: 34 -43), який безумовно був для Марка євангеліста основним джерелом відомостей про Господа Ісуса Христа.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.