Макаров Сергій Петрович

Макаров Сергій Петрович (1908-1966), хімік-органік, професор. З 1930 в Державному НДІ органічної хімії і технології (Москва). Дослідження в галузі хімії фторорганічних сполук. Спільно з А. Я. Якубовичем отримав фторціан і гексафтордіметілнітроксіл. Розробив промислове виробництво фторуглеродних мастил, перфторовані рідин і еластомерів, що застосовуються у військовій і космічній техніці. Державна премія СРСР (1951).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.