Кірос

(Неєм. 7: 47) - особа з Храмових підданців, сини якого повернулися з полону з Зоровалелем. Під ( 2Езд. 5: 29) варто: кірас .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.