Крае (krahe) Ханс

Крае (Krahe) Ханс (1898-1965), німецький мовознавець. Праці в області индоевропеистики, порівняльно-історичного мовознавства, балканістіки. Досліджував проблему членування індоєвропейських мов, виявив індоєвропейський шар гидронимии давньої Малої Азії і його зв'язку з гідроніми древніх Балкан. Автор книг по иллирийской топоніміці і ономастики (1932), "Іллірійський мову" (т. 1, 1955; т. 2, 1964).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.