Коц

(1Пар. 4: 8) - батько (предок) Анувій, Цовева і сімейств Ахархела мужа Юди.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.