Кіамон

(Юд. 7: 3) - місто в полуколене Манасіїного, що лежав на с. -з. від Ездрилона при г. Кармелі. В даний час це селище камун , за іншими - Куміег , або Іамон .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.