Хаці

(спокій, відпочинок, місце спокою) (1Пар. 2: 52) - обчислюються тут Гарое, Хаці, Гамменюхот < суть сини Шовала, сина Хура, сина Калевів. Як в Єврейському, так і у LXX імена ці читаються окремо і приймаються за власні імена. Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.