Керос

(згорблений, що зігнувся) (Езд. 2: 44) - з Храмових підданців, сини, якого повернулися з Вавилону з Неємією. Під ( 2Езд. 5: 29) варто: кірас .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.