Кекулe (Kekule) Фрідріх Август

Кекулe (Kekule) Фрідріх Август (1829-1896), німецький хімік-органік, іноземний член-кореспондент Петербурзької академії наук (1887). Праці з теорії будови органічних сполук. Показав, що вуглець четирехвалентен (1857) і його атоми можуть з'єднуватися один з одним в ланцюзі (1858). Сформулював початкові положення теорії валентності. Запропонував (1865) і довів методами хімічного синтезу циклічну формулу бензолу. Пояснив будова азо- і диазосоединений. Синтезував тріфенілметан (1872) і Антрахінон (1878).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.