Кацнельсон Соломон Давидович

Кацнельсон Соломон Давидович (1907-1985), мовознавець, доктор філологічних наук. Співробітник Ленінградського відділення Інституту мовознавства АН СРСР. Праці з філософським проблемам мовознавства, в області типології мов, граматичної теорії (функціональна граматика, граматична типологія, теорія морфології), лексикології, теорії пропозиції. Він зіграв велику роль у розвитку германістики.

Больш й Енциклопедичний словник. 2000.