Суддів

( 2Езд. 5: 26) - один з Левитів, які повернулися з полону з Зоровавелем . В (Езд. 2: 40) варто: Годавія , у (Неєм. 7: 43) - Годева .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.