Єгоярів

(якого захистить Господь) - ім'я наступних осіб: а) (1Пар. 9: 10) начальник першої з 24-х священичих черг, заснованих Давидом. б) (Неєм. 12: 5) чоловік коліна Юди, син Захарії, з предків урядника. в) (Неєм. 12: 6) з священиків, які повернулися з полону з Зоровавелем. г) (Езд. 8: 16) один з учених мужів, відправлених Ездрою як посланника з Вавилону до Єрусалиму. Під ( 2Езд. 8: 43) варто: Іорівон.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.