Іоркеам

І'орке'ам (1Пар. 2: 44) - місцевість або місто в землі краї, главою або засновником якого був Рехам, нащадок Калева.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.