НЕСКІНЧЕННО МАЛА

НЕСКІНЧЕННО МАЛА - змінна величина, яка в процесі зміни стає (за абсолютною величиною) і при подальшій зміні залишається менше будь-якого наперед заданого позитивного числа, т. Е. Має межею нуль . В математичному аналізі важливу роль грають межі відносин нескінченно малих величин (див. Диференціальне числення) і межі сум нескінченно малих величин, коли число доданків необмежено зростає (див. Інтегральне числення).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.