Іфтах-Ел

(долина Божого, т. Е. долина, яку відкрив Бог) (Нав. 19: 14, 27) - долина, що лежала на кордоні колін Завулона і Ассірова. На думку Робінсона, Іфтах-Ел була тотожна з Іотапатою Йосипа Флавія, і що вона ще досі зберігає свої сліди в назві Джефат між гір Галілейських; тому вона повинна бути не інша якась, як справжня велика долина Ваді-Абілін , яка починається в горах поблизу Джефата і простягається на захід.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.