Іегоіарів

(якого захистить Господь) (1Пар. 24: 7) - глава одного з 24-х священичих жеребів в священнослужінні, на які були розділені Давидом священики. Він був родоначальником відомого Маккавейського племені ( 1Мак. 2: 1). Двоє з його нащадків повернулися до Вавилону з Неємією.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.