Ямврій

(2 Тим. 3: 8) - це особа згадується, разом з Іанніем, св. ап. Павлом в зазначеній цитаті. Обидва вони названі також в талмуді і таргумам Іонафана на кн. (Вих. 7: 11) як волхви, які визнали себе переможеними при появі третьої Єгипетської виразки (Вих. 8: 19). " І не могли волхви встояти перед Мойсеєм" , йдеться в кн. Вихід (Вих. 9: 11). За переказами, вони були сини Валаама і, за свідченням Феодорита, св. ап. Павло дізнався їхні імена також за переказами. Сліди зазначеного перекази ми бачимо і в інших місцях; так наприклад про них, під зазначеними іменами, згадує Пліній, Піфагорійський філософ, Нуменій і інші.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.