Хорв

( 2Езд. 5: 12) - з начальників юдеїв, які повернулися в Єрусалим з Зоровавелем. Синів Хорв повернулося сімсот п'ять. В (Езд. 2: 9) і у (Неєм. 7: 14) читається: Закхай .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.