Гельвецій (helvetius) Клод Адріан

Гельвецій (helvetius) Клод Адріан (1715-71) - французький філософ. Стверджував, що світ матеріальний і нескінченний в часі і просторі, мислення і відчуття - властивості матерії. У той же час вважав свідомість і пристрасті людини головною рушійною силою суспільного розвитку. Прихильник вчення про вирішальну роль середовища у формуванні особистості. Доводив дослідне походження моральних уявлень, їх обумовленість інтересами індивіда. Основні твори: "Про розум" (1758), "Про людину» (1773, посмертно).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.