Борона

(Іс. 28: 24, Іов. 39: 10) - невідомо, який вигляд мала борона в давнину на сході. Бути може, вона була в роді плетених решітки, або схожа більше на граблі, ніж на нашу борону. На підставі слів пр. Ісаї (Іс. 28: 24, 25), можна думати, що вона складалася, як і в даний час в Єгипті, просто з міцної дошки, до двох кутах якої прив'язувалися мотузки, до якої впрягали волів, і в такому вигляді борону волочили по зораному полю, щоб розбивати земляні грудки; для того ж, щоб вона була важче, на неї накладали каміння, або і сам погонич сідав на неї.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.