Хамітяне

(1Пар. 4: 40) - нащадки Хама, сина Ноєвого (1Пар . 1: 8), що жили близь Герар.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.