Хакуфу

(Езд. 2: 51) - з Храмових підданців, сини якого повернулися з полону з Зоровавелем. Під ( 2Езд. 5: 31) читається: Ахіва .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.