Огія книга

Агг'ея прор'ока кн'іга - 37-я книга Старого Завіту і 10-я в ряду книг малих пророків ( см. > Біблія). Була написана, як це видно із самої книги (Ог. 1: 1, 15; Ог. 2: 10), а також і з книги Ездри (Езд. 1: 1 -5; Езд. 4: 24; Езд. 6: 15), в 520 г. до-РХ , в рік відновлення робіт по відновленню храму. У ній Господь дорікає іудейський народ за недбальство до відновлення храму і обіцяє, що його слава буде більше слави першого храму. Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.