Велика вечеря Божого

вел'ікая в'ечеря Б'ожія (Об. 19: 17) - < см. вечеря Господня. Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.