Горенгаатад

Г'оренгаат'ад (Бут. 50: 10, 11) - в єврейському тексті "тік Атада". ( см. ім'я)

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.