Готіра

Гоф'ір (1Пар. 25: 4, 28) - Левит , один з синів Емана, глава двадцять першою черги співаків.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.