ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ (генна інженерія) - методи молекулярної біології і генетики, пов'язані з цілеспрямованим конструюванням нових, що не існують в природі поєднань генів. Виникла на поч. 70-х рр. 20 в. Заснована на вилученні з клітин будь-якого організму гена (кодує потрібний продукт) або групи генів, на з'єднанні їх із спеціальними молекулами ДНК (т. Н. Векторами), здатними проникати в клітини іншого організму (головним чином мікроорганізмів) і розмножуватися в них. Поряд з клітинної інженерії лежить в основі сучасної біотехнології. Відкриває нові шляхи вирішення деяких проблем генетики, медицини, сільського господарства. За допомогою генетичної інженерії було отримано ряд біологічно активних сполук - інсулін, інтерферон та ін.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.