Габен (von Gabain) Аннемарі фон

Габен (von Gabain) Аннемарі фон (1901-1992), німецький мовознавець. Дослідження з проблем тюркології, давньо-тюркських мов, історії та історичної граматики тюркських мов.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.