Завдіїлів

. ( 2Езд. 9: 21) - з священиків за днів Ездри. В (Езд. 10: 20) варто Завадія .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.