Спочатку

СПОЧАТКУ нареч. 1. Спочатку, в перший час. З. молода сім'я жила дружно. З. всі вірили обіцянкам нового уряду. З. ніхто не помітив, що доповідач зробив помилку. 2. Раніше, перш кого-, чого-л. іншого, в першу чергу. З. заграв кларнет, потім вступили інші інструменти. Ми стали говорити по черзі - с. я, потім інші. З. подумай, потім відповідай. 3. Знову, знову, ще раз. Почнемо з. ! Все повторилося с. Давай спробуємо с.

Енциклопедичний словник. 2009.