Боротьбистів

боротьбистів - українська партія лівих есерів в 1918-20. Входили до Всеукраїнського ревкому. Самоліквідувалися.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.