Фаракем

( 2Езд. 5: 31) - один із служителів при храмі, сини якого повернулися з полону з Зоровавелем. В (Езд. 2: 51) цього імені немає, або можливо воно замінено ім'ям Хархур .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.