Іезіел

Іезі'ел (збори Боже) ( 1Пар. 12: 3) - один з синів (нащадків) Азмавету, воїн веніяминівець, що прийшов до Давида в Ціклаґ.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.