Позашлюбні діти

позашлюбні діти - діти, народжені від батька і матері, які не перебувають між собою в належним чином оформленому шлюбі. За законодавством Російської Федерації діти, народжені поза шлюбом, мають такі ж права і обов'язки по відношенню до батьків і їх родичам, як і діти, народжені в зареєстрованому шлюбі, якщо походження дітей від даних батьків встановлено в передбаченому законом порядку.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.