Експропріювати

експропріювати -рую, -руешь; св. і НСВ. що. Кніжн. Піддати - піддавати експропріації. Е. садибу. Е. коней для фронту. експропріювати, -руется; жнив.

Енциклопедичний словник. 2009.