Випарювання

випарювання - здійснюють для концентрування розчинів, виділення розчиненої речовини або отримання чистого розчинника. Випарювання піддають переважно водні розчини нелетких або малолетучих речовин. У промисловості випарювання проводять у випарних апаратах.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.