Етвеша

Етвеша - позасистемна Одиниця градієнта сили тяжіння, що дорівнює зміні прискорення вільного падіння на 10-9 см / с2 на відстані в 1 см, позначається Е. 1Е = 10-9с-2. Одиниця названа по імені Лоранда Етвеша.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.