Етіологія

Етіологія (від грец. Aitia - причина і ... логія) - вчення про причини хвороб. Відповідного напряму підготовки (в медицині) вживання терміна - як синонім "причини" (напр., Грип - "захворювання вірусної етіології").

Великий Енциклопедичний словник. 2000.