ЕТИЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ

ЕТИЧНИЙ соціалізм - система поглядів, яка прагне обгрунтувати соціалістичний ідеал виходячи з етичних принципів. Висунуто представниками неокантіанства в кін. 19 - поч. 20 ст. , Е. Бернштейном; складова частина ряду сучасних соціал-демократичних концепцій. Трактує соціалізм як етичний ідеал, який спирається на основні гуманістичні цінності (свободи, справедливості, рівності та інших.) І затверджується в результаті моральної еволюції і самовдосконалення людей (як однієї з умов становлення демократичного соціалізму).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.